Articles on: [Version 2.0 BM] Contribution

[Versi 2.0] Cara Masukkan Caruman SOCSO (Include SOCSO Contribution) Untuk Staf Dalam Payroll & Employee Salary Table

Cara Sistem MySyarikat Membuat Pengiraan Caruman SOCSO Staf

Untuk penerangan lebih terperinci berkenaan ini, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-sistem-mysyarikat-membuat-pengiraan-caruman-socso-staf-calculate-socso-contribution-4fz6qc/


Cara Masukkan Caruman SOCSO Untuk Staf Dalam Payroll

Untuk masukkan caruman SOCSO bagi staf tertentu dalam Payroll, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Payment
Langkah 2: Klik Salary Payroll
Langkah 3: Klik ikon mata pada Payroll berstatus Preparing yang dikehendakiLangkah 4: Klik ikon pensil pada staf yang dikehendakiLangkah 5: On kan button SOCSO DeductionLangkah 6: Klik Recalculate
Langkah 7: Klik Save Changes
Cara Masukkan Caruman SOCSO Untuk Staf Dalam Employee Salary Table

Untuk masukkan caruman SOCSO bagi staf tertentu dalam Employee Salary Table, pihak HR/Admin boleh rujuk langkah berikut:

Langkah 1: Klik Payment
Langkah 2: Klik Salary Payroll
Langkah 3: Klik Employee Salary Table
Langkah 4: Klik ikon pensil pada staf yang dikehendakiLangkah 5: On kan button SOCSO DeductionLangkah 6: Klik Recalculate
Langkah 7: Klik Save Changes
Cara Mengecualikan Caruman SOCSO Untuk Staf

Untuk buang caruman SOCSO bagi staf tertentu, pihak HR/Admin boleh rujuk link tutorial berikut:

https://mysyarikat.crisp.help/en/article/versi-20-cara-mengecualikan-caruman-socso-exclude-socso-contribution-untuk-staf-dalam-payroll-employee-salary-table-1vvpdlg/?bust=1706949225050

Updated on: 03/02/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!